ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Εκδρομή A' Λυκείου 2013 - 2014 μονοήμερη εκδρομή

Δείτε το έγγραφο βεβαίωσης της διαδικασίας επιλογής πρακτορείου για την μονοήμερη εκδρομή της Α' λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.

Βεβαίωση

Κατεβάστε το εδώ.


Εκδρομή B' Λυκείου 2013 - 2014

Δείτε το έγγραφο βεβαίωσης της διαδικασίας επιλογής πρακτορείου για την εκδρομή της B' λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.

Βεβαίωση

Κατεβάστε το εδώ.


Εκδρομή Γ' Λυκείου 2013 - 2014

Δείτε το έγγραφο βεβαίωσης της διαδικασίας επιλογής πρακτορείου για την εκδρομή της Γ' λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014.

Βεβαίωση

Κατεβάστε το εδώ.


Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό 2013
Οι μαθητές μπορούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους στη διεύθυνση: http://exams.minedu.gov.gr/Candidate
σύμφωνα με τις οδηγίες: http://exams.minedu.gov.gr/Candidate/Info/ManualStudentGEL.pdf
Καταληκτική ημερομηνία Παρασκευή 12/7/2013

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ
Οι μαθητές μπορούν να παραλαμβάνουν τους ελέγχους επίδοσης στις:20-21 και 25/6/2013 από το σχολείο μας.


ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013
Για την Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης Υποψηφίων Γενικών Λυκείων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και για την Υποβολή Αίτησης για Ενδοσχολικό Απολυτήριο ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 5 Μαρτίου του 2013. Για να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο καθώς και τις Αιτήσεις-Δηλώσεις κάντε
κλικ

ΕΚΔΡΟΜΗ
Σχετικά με την εκδρομή της Γ Λυκείου:
ΕΚΔΡΟΜΗ
Σχετικά με την εκδρομή της B Λυκείου:
ΕΚΔΡΟΜΗ

Πρόσθετες πληροφορίες